Na miejscu prowadzone są badania:

– ultrasonograficzne narządu ruchu ( USG) wysoce specjalistycznym aparatem marki MyLab, z możliwością badania dużych i małych stawów, dzięki głowicy 18 MHrz.
Dodatkowo prowadzimy wizyty domowe z możliwością badania USG,

W ramach poradni preluksacyjnej wykonujemy USG bioderek noworodków i niemowląt.

– prowadzimy badanie fizjologii chodu, ze szczególnym uwzględnianiem obciążenia stopy oraz osi kończyn w badaniu statycznym i dynamicznym.
Badanie jest bezbolesne i prowadzone na specjalnej macie tensometrycznej.

Powyższe badanie razem z diagnostyką funkcjonalną pozwala znaleźć przyczynę problemu i wdrożyć celowane leczenie.