Na miejscu prowadzone są badania:

1.
Ultrasonograficzne narządu ruchu ( USG)

wysoce specjalistycznym aparatem marki MyLab, z możliwością badania dużych i małych stawów, dzięki głowicy 18 MHrz.
Dodatkowo prowadzimy wizyty domowe z możliwością badania USG

W ramach poradni preluksacyjnej wykonujemy USG bioderek noworodków i niemowląt.

2.
Badanie fizjologii chodu

ze szczególnym uwzględnianiem obciążenia stopy oraz osi kończyn w badaniu statycznym i dynamicznym.
Badanie jest bezbolesne i prowadzone na specjalnej macie tensometrycznej.

Powyższe badanie razem z diagnostyką funkcjonalną pozwala znaleźć przyczynę problemu i wdrożyć celowane leczenie.